Γ.Ε.Ν.Ε.Σ.Ι
GSRT EEA
 • Το έργο εστιάζει στην πολιτισμικά ενημερωμένη κοινωνική ταυτότητα των γυναικών και πώς αυτή επηρεάζει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα, οι στόχοι της προτεινόμενης Πράξης είναι:
  (i) η εμπειρική διερεύνηση παραγόντων κοινωνικής ταυτότητας που μπορούν να εξηγήσουν διαφορές ως προς την επιχειρηματική πρόθεση και τη συμπεριφορά ανδρών και γυναικών, αλλά και υπο-ομάδων γυναικών, ομάδες γυναικών (άνεργες, αυτο-απασχολούμενες, απασχολούμενες στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα) που επιδεικνύουν ή δεν επιδεικνύουν επιχειρηματική πρόθεση ή συμπεριφορά. (ii) η εμπειρική διαπίστωση πώς η διακύμανση αυτών το παραγόντων μπορούν να εξηγήσουν την ανάπτυξη υφιστάμενων γυναικείων επιχειρήσεων στην Ελλάδα (iii) η ανάπτυξη πολιτισμικά-εστιασμένων εργαλείων μέτρησης κατάλληλων για τη μελέτη, αλλά και εφαρμογή ζητημάτων επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες που έχουν παρόμοια οικονομική και πολιτισμική δομή με την Ελλάδα. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν από το Κέντρο «ΕΡΓΑΝΗ» σε εκπαιδευτικά, συμβουλευτικά καθώς και business coaching προγράμματα που στοχεύουν στο γυναικείο πληθυσμό.

  Ημερίδα με θέμα τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Οικονομία


  Το Πολυτεχνείο Κρήτης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΝΗ» διοργανών ημερίδα με τίτλο “Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Οικονομία: Τάσεις, Ευκαιρίες, Προοπτικές" που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας (1ος όροφος), Εγνατίας 156, την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017.
  Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη και χρηματοδοτείται πλήρως στα πλαίσια της πράξης «Γ.Ε.Ν.Ε.Σ.Ι: Γυναικεία Επιχειρηματικότητα-Νέες Επιχειρήσεις-Στόχος: Ισότητα» (με κωδικό 3864), εντάσσεται στο πρόγραμμα «Διαφορετικότητα, Ανισότητα και Κοινωνική Ενσωμάτωση» και συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου-ΕΟΧ.
  Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.  Γ.Ε.Ν.Ε.Σ.Ι διεθνές διήμερο συνέδριο


  Το διεθνές διήμερο συνέδριο του έργου Γ.Ε.Ν.Ε.Σ.Ι πραγματοποιηθηκε στίς
  29 & 30 Αυγούστου στα Χανιά.
  Θεματικές περιοχές:
  • Entrepreneurship innovation
  • The role of government in entrepreneurship growth
  • The role of education in entrepreneurship growth
  • Crowdfunding
  • Venture capitals and the role in entrepreneurship
  • Angel-investors
  • Social Entrepreneurship
  • Gender and Entrepreneurship
  • Mentoring
  • Organizational Culture
  Partners

 • Client Logo
 • Client Logo
 • Client Logo
 • Client Logo